Yapılan kazılar ve çalışmalarda bulunan materyallere dayanarak Marmaris tarihinin Milattan önce 1200′ lü yıllara dayandığını söyleyebiliriz. Bu toprak üzerinde; Mısır, Asur, İon, Suriye, Makedon, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin hâkimiyet sürdüğünün izleri görülmektedir. Marmaris tarihi bu kadar eskiye dayanmaktadır.

Marmaris tarihi incelendiği zaman şehir birçok isme sahiptir. İlk ismi fiskostur( Bugün Asartepe’de izlerini görmek mümkündür.). Milattan önce 3500 yıllarında Fiskos’un ilk surları yapılıyor. Milattan önce 7. yüzyılda Loryma Antik Kenti kuruluyor. Milattan önce 546 yıllarında bu gölgede Pers egemenliği başlatılıyor. Milattan önce 334 yılında Büyük İskender bu bölgeyi işgal ediyor. Milattan önce 323 yılında Büyük İskender’in ölmesi üzerine bölgenin hâkimiyeti Bergama Krallığı altına giriyor. Milattan önce 226 yılında bölgede iz bırakacak kadar şiddetli bir deprem oluyor. Milattan önce 133 yılında Roma imparatorluğunun hâkimiyeti başlıyor. 395 yılında Bizans hâkimiyeti başlıyor. 670 yılında bu bölgeye Arap saldırıları başlıyor ve bu saldırılar sonucunda birçok kent yıkılıyor. 1010-1286 yılları arasında Türkmen boyları ve Anadolu Selçuklu devleti burada kurularak bu topraklara mermeris adını vermişlerdir.

marmaris muğla
Marmaris Kalesi
marmaris
1286 yılında bu topraklarda Menteşe beyliği dönemi oluyor ve 1300’lü yıllarda yine eskisi gibi önemli bir liman haline geliyor. 1391 yılında Ahmet Gazi’nin ölümünden sonra bölgede Osmanlı egemenliği görülmüştür. 1402 yılında Ankara savaşı ile Menteşe beyliği egemenliği tekrar başlamıştır. 1451 yılında Osmanlı tekrar hâkimiyeti ele geçirmiştir.1480 yılında Fatih Sultan Mehmet Marmaris’e Rodos’u fethetmek için geliyor. 1522 yılında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Marmaris’e Rodos’u fethetmek için geliyor ve alıyor.

1525 yılında Mermeris Muğla sancağına bağlı bir kaza oluyor. 1565 yılında sadece Mermeris de çıkan sığla yağının ihracatına başlanıyor. 1789 yılında İbrahim Ağa Camii( 1789 yılında yapımı tamamlanmıştır. 1800-1849 yıları arasında bakımsız olmasına rağmen kenti ziyaret eden İngilizlerin dikkatini çekmiş ve mimarisi ile hayran bırakmayı başarmış bir eserdir.) yapılıyor. 1800-1850 yıllarında Suriye-Mısır savaşında alınan esirler Mermeris’e getiriliyor. 1890 yıllarında Mermeristen maden ihracatı başlıyor. 1913 yılında Birinci Dünya Savaşı zamanında bir Alman zırhlısı marmaris limanına sığınıyor.1914 yılında bir Fransız donanması Mermeris kalesini topa tutuyor ve oldukça büyük bir tahribat meydana geliyor. 1919 yılında İtalyanlar bölgeyi işgal ediyorlar. 1922 yılında İtalyan askerleri bölgeyi terk ediyor ve böylece mermeris kurtulmuş oluyor.

Marmaris tarihi incelendiğinde, çevresin de birçok antik kenti barındırdığını görmek mümkün. Bunlar; Physkos, Amos , Bybassos, Kastabos, Syrna, Larymna, Thyssanos, Phoenix, Loryma Kasara, Kedrai, Euthena ve Amnistosdur.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Formu TemizleSubmit